get at ability

erişilebilme, ulaşılabilme, yaklaşılabilme. İsim