get into one's hooks into

  1. Fiil birinin dikkatini çekmek ya da sevgisini kazanmak
  2. Fiil güç kullanmak