get out of one's financial difficulties

  1. Fiil mali güçlüklerden kurtulmak
  2. Fiil mali güçlüklerle karşılaşmak