get the most out of

  1. Fiil en etkin bir biçimde kullanmak
  2. Fiil bir şeyin en iyisini elde etmek