(a) (cezadan/sorumluluktan) kurtulmak, sıyrılmak, yakayı kurtarmak.
get off a duty: bir işten
muaf olmak.
get something off one's hands: bir işi başından atmak, bir angaryadan kurtulmak. (b) (cezadan vb.) kurtarmak, beraet ettirmek.
A good lawyer might get you off. (c) seyahate/yola çıkmak, ayrılmak.
We have to get off early tomorrow. (d) taşıttan/binekten) inmek.
They got off the bus and walked away. Note: One would get out of a small boat. (e) (çalışmaya) son vermek, paydos etmek, (işi) bırakmak.
What time do you get off? I get off at 6 o'clock. (f) (şaka/lâtife/nutuk) söylemek, (fikir) beyan/ifade etmek.
to get off a joke. (g)
argo küstahlaşmak, küstahlık/yüzsüzlük yapmak, cür'et göstermek.
tell someone where to get off = tell someone where he can get off
Brit. birine haddini bildirmek/ağzının payını vermek. (h) uyutmak.
I'll come downstairs as soon as I've got the baby off (to sleep). (i)
get (someone/sth) off: çıkarmak, kurtarmak.
get off a stranded ship: karaya oturmuş gemiden çıkmak/gemiyi yüzdürmek.
içini dökmek, derdini/sırrını açmak/açılmak.
bir mektubu göndermek Fiil
mektup göndermek Fiil
mektup bu bu göndermek Fiil
mektubu zamanında postalamak Fiil
yelkenleri suya indirmek Fiil
trenden inmek Fiil
ucuz kurtulmak Fiil
rotadan çıkmak Fiil
sahte para sürmek Fiil
malları satmak Fiil
saçmalama! (yalan söylemeyi/palavrayı/gösterişi) bırak!
come off it, tell the truth! Jo said he had
a car of his own. “Oh, come off it!” said Bill. “You can't even drive!”
kolay atlatmak Fiil
ucuz kurtulmak Fiil
uygun (veya uygunsuz) şekilde başlamak.
başından uzaklaşmak, kusur bulmaktan/taciz etmekten vazgeçmek.
Get off my back! Bırak yakamı!
(Beni daha fazla rahatsız etme).
birine açılmak Fiil
içini dökmek Fiil
kızını evlendirmek Fiil
mallarını elden çıkarmak Fiil
ceza yemeden kurtulmak Fiil
hesaptan indirmek Fiil
gözü dönmek Fiil
başarılı bir çıkış yapmak, ilk adımda başarmak,
hv. kalkmak, uçmak,
mec. başlamak.
telefon konuşmasını bitirmek Fiil
raydan çıkmak Fiil
gelecek istasyonda inmek Fiil
iyi başlamak Fiil
uykuya dalmak Fiil
(mukabil cinsten biri ile) işi pişirmek, sıkıfıkı olmak, tavlamak.
She got off with him 5 minutes
after the party started: Beş dakika içinde onunla işi pişirdi.
para cezasıyla kurtulmak Fiil
ceza ile kurtulmak Fiil
paçasını kurtarmak Fiil
birisine takılmak Fiil
kur yapmak Fiil
biriyle cinsel ilişkiye girmek Fiil
zararsız kurtulmak Fiil
kızını evlendirmek.
stokunu elden çıkarmak Fiil
birinin sırtından zengin olmak Fiil
birşey sayesinde zengin olmak Fiil
birini ceza almaktan kurtarmak Fiil
birini uyutmak Fiil
birini yatırmak Fiil
birisini kızdırmak /sinirlendirmek/çileden çıkarmak.
birşeyi göndermek Fiil
üzerinden çıkarmak Fiil
çıkarmak Fiil
birşeyi postalamak Fiil
içini dökmek, dert yanmak, derdini dökmek/açmak, açılmak, içindekileri açığa vurmak.
(a) bir şeyi başından atmak/savmak, (b) bir şeyden kurtulmak, (işi) tamamlamak.
birini zor bir durumdan kurtarmak Fiil
birine birşeyi ulaştırmak Fiil
birine birşeyi yollamak Fiil
birine birşeyi göndermek Fiil
papara yemek Fiil
konunun tamamen dışına çıkmak Fiil
kolay satılmayan mallar İsim
ucuz kurtulmak, kolay kurtulmak, fazla zarara uğramamak.