give a prisoner a third degree

  1. Fiil bir mahkûma itiraf ettirmek için cebri tedbirler almak