give an employee employe the amount of notice to which he is

  1. Fiil entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek