give someone information (regarding) sth

birine bir şey hakkında bilgi vermek Fiil