give vent to one's feelings

  1. Fiil duygularını koyuvermek
  2. Fiil ağzını açmak
  3. Fiil patlamak