1. glucosic
corn syrup
glucose

Tabiî halde meyvelerde ve balda bulunan, ... edilebilen kristal hâlindeki şeker