1. (çok kısa süre) görünme(k), göze çarpma(k)/ilişme(k), çalkap görünme(k).
    to catch a glimpse of:
    çalkap görmek/gözüne çarpmak/ilişmek.
    I only caught a glimpse of the parcel, so I can't guess what was inside. I caught a glimpse of the falls as our train went by.
  2. kısa/ânî görünüş, zuhur.
  3. müphem fikir, ima, sezinti, seziş.
  4. hafif titrek ışık, parıltı.
  5. görünüp kaybolmak, hafifçe belirmek.
gözüne çarpmak, çalkap görmek.
gözüne ilişmek Fiil
frikik yakalamak (argo) Fiil