kendini fazla yormamak, fazla çalışmamak.
(US) bir konuya üstünkörü dokunmak Fiil
birinin üstüne üstüne gitmemek Fiil
(birisini) fazla sıkmamak/tazyik etmemek.
fazla harcamamak, idareli kullanmak, israf etmemek.
Haydan gelen huya gider.
haydan gelen huya gider