1. (a) incelemek, araştırmak, irdelemek, tahkik etmek.
  The police are going into the murder case.
  (b) (birisinin işini) üzerine almak, deruhde etmek. (c) meslek olarak seçmek, intisap etmek.
  to go into politics/engineering. (d) (bir sayıya) bölünmek, (içinde) olmak.
  Two will go into six: 6, ikiye bölünür.
  Three into two won't go: 2, üçe bölünmez.
  3 goes into 9 three times. (e)
  go into effect: yürürlüğe girmek, (f) (bir yere) ulaşmak, varmak, vasıl olmak.
  to go into town/work. (h) (izaha) girişmek.
  Let's not go into details, just keep to the main points. Go into an explanation.
başına vurmak Fiil
komaya girmek Fiil, Tıp ve Sağlık
sönmek Fiil
bir fiyat üzerinde anlaşmak Fiil
gizli toplantı yapmak Fiil
biriyle fısıldaşmak Fiil
sürgüne gitmek Fiil
iflasa gitmek Fiil
işe atılmak Fiil
kurul oluşturmak Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
havuza girmek Fiil
doka girmek Fiil
deliye dönmek Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
sürgüne gitmek Fiil
iltica etmek Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
kızmak Fiil
saklanmak Fiil
izinıkaybettirmek Fiil
büyük vitese geçirmek Fiil
(patent kanunu) bir karara bağlanıncaya kadar geri bırakmak Fiil
tasfiyeye gitmek Fiil
işletmeye başlamak Fiil
faaliyete geçmek Fiil
muhalefete geçmek Fiil
millet meclisine girmek Fiil
milletvekili olmak Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
politikaya atılmak Fiil
(yeni fabrika) üretime geçmek Fiil
karantinaya girmek Fiil
iflas etmek Fiil
perakendecilik yapmak Fiil
emekliye ayrılmak Fiil
kızışmak Fiil
(otobüs , gemi) hizmete girmek Fiil
birinin hizmetine girmek Fiil
hizmetçi olmak Fiil
parçalamak Fiil
geçici bir süre gölgede kalmak Fiil
ön cephe hat tına gitmek Fiil
ön cephe hattına gitmek Fiil
hukuk mesleğini seçmek Fiil
büyük bir değişim geçirmek Fiil
bir davanın tutarlı olup olmadığını tartışmak Fiil
zarara geçmek Fiil
ticarete başlamak Fiil
antrenman yapmak Fiil
kışlığa taşınmak Fiil
hizmete girmek Fiil
borçlandırılmak Fiil
borca girmek istememek Fiil
ayrıntılara girmekten çekinmek Fiil
ifrit kesilmek Fiil
okuldan dosdoğru babasının işine girmek Fiil
bir sorunu dikkatle ele almak Fiil
bir konuya yeniden eğilmek Fiil
bir konuyu deşmek Fiil
konuyu deşmek Fiil
ağır zarara uğramak Fiil
bir konuyu artık fazla deşmeden bırakmak Fiil
sınıf atlamak Fiil
sınıf atlamak Fiil
kahkahalarla gülmek, kahkahalarla çınlatmak.