golden club

  1. İsim altın çomak
    (Orontium aquaticum): yılanyastığıgillerden ufacık sarı çiçekler açan Amerikaya mahsus su bitkisi.