good memory

konuşulan sözcükleri aynen tekrarlayabilecek belleğe sahip olmak Fiil