good reason

haklı olarak davranmak Fiil
hak sahibi sıfatıyla hareket etmek Fiil
haklı olarak.
He complains with good reason: Haklı olarak şikâyet ediyor.
kuruntu etmek Fiil