good record title

üzerinde ipotek vb haklar tesis edilmemiş tapu kaydı