1. İsim, Eğitim not
 2. derece, rütbe.
 3. aşama, mertebe, basamak.
 4. sıra, kademe.
 5. (okulda) sınıf.
 6. bir sınıftaki öğrenciler.
 7. (ögrencinin başarı derecesini gösteren) not, numara.
 8. (yiyecek) nitelik, kalite.
  grade A: en âlâ, birinci kalite.
  up to grade: istenilen nitelikte.
 9. eğim, meyil, iniş, yokuş, çıkış, rampa, eğim derecesi.
  down grade: (a) inişli, yokuş aşağı, (b)
  gittikçe kötüleşen.
  up grade: (a) çıkışlı, yokuş yukarı, (b) gittikçe iyileşen.
  be on the down/up grade: gittikçe kötüleşmek/iyileşmek.
 10. (inşaatta bina etrafındaki) yer düzeci, zemin seviyesi.
  grade crossing: düzey/hemzemin geçidi.
 11. (hayvancılıkta) cins, halis kan bir hayvanla başka bir hayvandan üreyen döl.
 12. sınıflandır(ıl)mak, derecelendir(il)mek, sınıflara/derecelere ayırmak/ayrılmak, tasnif etmek/edilmek.

  These apples are graded by size. The exercices are graded according to difficulty.
  grade up/down: derecesini yükseltmek/alçaltmak.
 13. derecesini/sınıfını belirtmek.
 14. (öğrenciye/sınav ve ödev kâğıdına) not atmak.
  The teacher graded the papers.
 15. bir renkten/tondan tedricen öbürüne geçirmek.
  Red and yellow grade into orange.
 16. (yol) tesviye etmek/düzeltmek, düzenlemek, tanzim etmek.
  to grade a road. The workmen graded the land around the new house.
 17. (hayvan) soyunu/neslini islâh etmek.
  grade up cattle: sığır neslini islâh etmek.
genel not ortalaması (GNO) İsim, Eğitim
puanlamak Fiil
(a) aynı seviyede/düzeyde, (b) (su yatağı) aşınma ve birikinti olmayacak şekilde düzenlenmiş.
not ortalaması İsim, Eğitim
not ortalaması İsim, Eğitim
ders notu İsim, Eğitim
emtiasınıfı
emtia sınıfı
mahpus sicili
ders notu İsim, Eğitim
ders notu İsim, Eğitim
başarı notu İsim, Eğitim
(US) erat sınıfı
kırık
torpillemek Fiil
dördüncü sınıf İsim, Eğitim
fonksiyonel kademe
fonksiyonel derece
fonksiyonel aşama
“gidiş, yürüyüş, adım”. Son Ek
“yürüyen, giden”.
ör.: retrograde, plantigrade. Son Ek
gerekli ehliyet derecesi İsim
deniz üsteğmeni.
deniz yüzbaşısı.
düşük kalite
düşük kaliteli
düşük kalite
amaca ulaşmak, başarmak.
(a) başarmak, (b) istenilen nitelikte olmak.
geçme notu
(US) geçme notu
geçer not İsim, Eğitim
esas rütbe
daha yüksek bir mevkie tayin edilmesi beklenen aday
kalite cinsi
(US) rütbe indirilişi
maaş derecesi
yarıyıl sonu notu İsim, Eğitim
dönem sonu notu İsim, Eğitim
standart kalite
(US) çok değerli
not ortalaması İsim, Eğitim
düz geçit
(US) hemzemin geçit
malları derecelere ayırmak Fiil
malları sınıflandırmak Fiil
meyil
not ortalaması İsim, Eğitim
ilk okul. İsim
kesişmez kavşak: alt veya üst geçitli yol kavşağı. İsim
nüfusu gelir düzeyine göre sınıflandırmak Fiil
ilkokul birincisınıf
(US) ilkokul birinci sınıf
(US) yüksek mevkili memur
yüksek oktanlı benzin
yüksek kalite mallar İsim
değerli mallar İsim
birinci sınıf yatırımlar
çok değerli kâğıtlar (eserler İsim
üst kademe memur
yüksek rütbeli memurlar İsim
düşük kaliteli akaryakıt
küçük devlet memuru
iyileşen kiralama