grass on someone

  1. birini polise ihbar etmek/ele vermek.
    Bill must have grassed on us: Bizi ele veren muhakkak Bill'dir.