grease pencil

  1. İsim yağlı (kurşun)kalem: parlak yüzeylere yazı yazmak için soyulabilen spiral kâğıda sarılı yağ ve boya karışımı boya kalemi.