1. devlet mührü
  2. İsim resmî mühür, (eski) mührü hümayun.
  3. İsim (a) İngilterede Büyük Britanya mührünü taşıyan mühürdar, (b) mühürdarlık makamı.
(Br) Mühürdar (hükümetin resmi mührünü saklayan kişi