1. Fiil çok hızlı ve fazla içmek/yemek, hırsla/oburcasına yutmak, tıkınmak, tıkıştırmak.
    Pigs guzzle their
    food. He's been guzzling beer all evening.