1. İsim (matbaacılıkta) en kısa aralık, harfler/işaretler arasındaki en küçük açıklık.