1. diz kirişi: insan dizinin arkasında bulunan iki kirişten herbiri.
  2. (dörtayaklı hayvanlarda) arka diz kirişi.
  3. (diz kirişini keserek) sakatlamak, topal etmek.
  4. baltalamak, mecalsiz bırakmak, çalışamaz hale getirmek.