handle a case

  1. Fiil bir davayı ele almak
  2. Fiil bir davaya bakmak
  3. Fiil davayı ele almak