handle the seasonal peak problems

  1. Fiil mevsimin işlerinin en çok yoğun olduğu zamanlardaki sorunları ele almak