hard and fast rules

  1. İsim kesin ve kati kurallar
  2. İsim değişmeyen kurallar