1. İsim sert/çetin/atak/gözüpek kimse.
  2. İsim kötü alışkanlıkları olan kimse.
  3. İsim zor/acınacak durumda olan kimse.