hard case

  1. Noun sert/çetin/atak/gözüpek kimse.
  2. Noun kötü alışkanlıkları olan kimse.
  3. Noun zor/acınacak durumda olan kimse.