hard to please

  1. memnun edilmesi güç
  2. memnun etmesi zor
  3. müşkülpesent
  4. titiz
müşkülpesent olmak Fiil
memnun edilmesi güç olmak Fiil
titizlenmek Fiil