have a good verbal memory

  1. Fiil konuşulan sözcükleri aynen tekrarlayabilecek belleğe sahip olmak