have a good verbal memory

  1. Verb konuşulan sözcükleri aynen tekrarlayabilecek belleğe sahip olmak