have a natural disposition to catch cold

  1. Fiil soğuk algınlığına yakalanmaya eğilimli olmak