have at heart

  1. göz önünde tutmak, arzu etmek, amaçlamak.
    to have another's best interest at heart.
birinin iyiliği için titizlik göstermek Fiil
bir şeyi kalben dilemek Fiil