have medical attention

  1. Fiil tıbbi müdahale yapılmış olmak
  2. Fiil doktor tarafından bakılmak