have nothing on

  1. (a) üstünlüğü/avantajı olmamak, (c) çıplak olmak, azade olmak.
  2. (a) (mizah) …'den daha iyi/üstün olmamak.
    Now Henry Ford has nothing on me: I have my own car too:
    Artık H. Ford'un benden üstün tarafı kalmadı, benim de arabam var. (b) (polis) hiçbir delil bulamamak.
    The police have nothing on them: they hid the body very well.
birine oranla üstünlüğü olmamak Fiil
yarın akşam yapacak bir şeyi olmamak Fiil