samanlıkta iğne aramak Fiil
saman yığınında kaybolmuş iğne, bulunması çok güç şey.
to look for a needle in a haystack: saman yığınında iğne aramak.
kuru ot yığını