health department

  1. sağlık müdürlüğü
  2. (US) Sağlık Bakanlığı
  3. İsim Sağlık Bakanlığı
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Sağlık Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Eğitim ve Sosyal İşler Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. İsim
(Br) Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
sağlık ve sosyal yardım bakanlığı