health services

  1. İsim (Br) sağlık hizmetleri
  2. İsim sağlık hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Isim, Kurum İsimleri
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. İsim
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
sağlık ve sosyal yardım bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Özel Isim, Kurum İsimleri