bulaşıcı karaciğer yangısı: virüslerin sebep olduğu sarılık, ateş, bulantı, kusma ve karın ağrısı ile beliren hastalık. İsim