1. kiralık katil
  2. cinayet işlemesi için parayla tutulmuş adam