hit one's stride

  1. (a) son hızla koşmak/ilerlemek, (b) çok iyi başarmak, bütün yeteneklerini göstermek, en yüksek dereceye ulaşmak.
  2. normal hızına ulaşmak.