horse trade

  1. İsim sıkı pazarlık: çıkar sağlamak için kurnazca ve çekişe çekişe yapılan müzakere/görüşme.
    a political horse trade.
kurnazca/sıkı sıkıya pazarlık yapmak. Geçişsiz Fiil