how is it that ...

Nasıl oluyor da ...?
Nasıl oluyor da … ?