human health

İnsan sağlığı hizmetleri (NACE kodu: 86) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (NACE kodu: Q) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. İsim