i appreciate that ..., but ...

  1. ... olduğunu kabul ediyorum, ama ...
  2. ... olduğunu anlıyorum, ama ...