işlemi tamamlanmış gümrük muayene raporu

  1. customs perfect-entry