if necessary

  1. gerekirse, icabında, icabederse, lüzumu halinde, zaruret halinde, hîni hacette.
gerektiği takdirde
gerekli görülen hallerde Zarf
gerekli görülen durumlarda Zarf
zorunlu hallerde Zarf
zorunlu olması halinde Zarf