imagine oneself in another's position

  1. Fiil kendini başka birinin mevkiinde farz etmek
  2. Fiil kendini başka birinin mevkinde farzetmek