impeach a public officer

  1. Fiil bir devlet memuru aleyhine (yolsuzluk iddiasıyla) kovuşturma açmak